HISTORIE NOVODVORSKÉ ALEJE

 

1825

Novodvorskou alej nechal vysázet starohrabě Hugo František Salm v roce 1825. Bývala součástí stromořadí podél cesty z Blanska přes Češkovice a Obůrku na Nové Dvory až k hradu Blansek.

1982

Alej lip malolistých (Tilia cordata) byla jako památná vyhlášena roku 1982. Největší lípa má obvod kmene 415 cm. Délka aleje od osady Nové Dvory k lesu je půl kilometru. Jako památné jsou chráněny i lípy rostoucí roztroušeně v osadě Nové Dvory. Ve směru na hrad Blansek je část aleje součástí národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy. Novodvorská alej je jedním ze dvou státem chráněných zbytků četných stromořadí v CHKO Moravský kras.

2011

a. Byla zahájena obnova Novodvorské aleje financovaná z prostředků Nadace O2 v programu Think big a z prostředků Agentury ochrany přírody ČR - Správy CHKO Moravský kras. Do aleje byly dosázeny 3 klony památných lip ze Severní Moravy vypěstovaných v dendrologické zahradě Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. v Průhonicích.

b. Novodvorská alej vyhrála první ročník anktety "ALEJ ROKU 2011" v konkurenci 63 alejí získala třetinu všech zaslaných hlasů

2012

a. Novodvorská aleje se probojovala do 12 - členného finále 11. ročníku soutěže " Strom roku " vyhlášené Nadací partnerství

b. Novodvorská alej je na titulní straně prvního průvodce po památných stromech Moravského krasu, který vydala Katka díky za finančního přispění Nadace O2

30.6. byla Novodvorská alej slavnostně otevřena za účasti náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Juránka - viz. Fotogalerie

 

 

Co se stalo 1825 ve světě

  • Stevenson - Otevřel první železnici světa na trati Stockton – Darlington
  • V Rusku vypuklo povstání děkabristů
  • Alexandr Puškin píše svého Eugena Oněgina

Rok 1825 v království českém

 U nás vládne  František I. ( 12.února 1768, Florencie – 2. března 1835, Vídeň) který byl v letech 1792–1835 králem uherským a českým, v letech 1804 –1835 císařem rakouským a jako František II. v letech 1792–1806 který bude posledním císařem Svaté říše římské národa německého a protivníkem Napoleóna Bonaparte v bitvě u Slavkova.

  • 12. února 1825 zahájila činnost spořitelna v Praze
  • Magdalena Dobromila Rettigová vydává svou "Domácí kuchařku aneb pojednání o domácích pokrměch pro dcerky české i moravské