PŘÍCESTNÍK

při při vstupu do Novodvorské aleje směrem na Blansek stojí zvláštní stavba připomínající boží muka. Vystavěl ji z vápencových kamenů historik Mgr.Zeno Čižmář v roce 1999 jako poděkování za narození druhého syna a jak sám říká:" K okrase krajiny, krmítko pro ptáky, ukazatel světových stran i jako památka na čarodějnice - pranýř" . Na blízkém stromě byla kdysi pověšena cedulka vysvětlující funkci této stavby s různými zajímavými informacemi:

 

1. Ukazatel stran světových.
2. Místem pro spočinutí poutníka cestou kráčejícího.
3. Útočištěm a krmítkem ptacva v zimě hladem strádajícího.
4. Pranýřem pro veřejné ostuzení žen povětrných neb čarodějů jakož i všech osob kouzla i čáry provozující či po jiném způsobu lidem i dobytku na majetku i duši škodící.
5. Místem, které kumštýřům čarodějným, frejům a hrám roztodivným slouží.
6. Značí místo, kam hříšník svůj smírčí kámen na paměť na hromadu ostatních uvaliti může.
7. Přícestník z kamení polí okolních a ze stavení dvora postaven, jakož i kámen šibeniční z popraviště brněnského soudu u Omic do přícestníku zasazen na severní straně jest.
8. Tento přícestník sedmi magickými kameny v líci stavby osazen jest, ony kameny touž stranou svou z líce vstupní hradní zdi Blanseku po věky vystupovaly a na něž každé oko člověka do fradu přicházejícího zíralo, tyto kameny nabity zraky lidskými, němými svědky osudu hradu zůstavájí v tomto přícestníku a ve svém údělu dále pokračují.
9. To vše pro oslavu dobra nejvyššího postaveno jest.


(Pokud by někdo pátral po původu slova "přícestník", tak vězte, že odvozeno jest od polohy stavby této, která jest  "při cestě", tedy přícestník. Do výklenku na vrcholu přícestníku občas vloží nějaká dobrá duše sošku Panny Marie a jiná duše si ji zase po čase odnese. Přejeme jim, aby jim tato soška přinesla mnoho dobrého)