PŘÍBĚH ALEJE

 

 

ZAČÁTEK PŘÍBĚHU

Příběh Novodvorské aleje začal v první čtvrtině devatenáctého století, kdy ji nechal starohrabě Hugo Salm vysázet v okolí osady Nové Dvory u Vavřince. Bývala součástí stromořadí podél cest z Blanska přes Obůrka k dnes již zaniklému hradu Blansek. Alej 57 lip malolistých byla Správou CHKO Moravský kras vyhlášena jako památná roku 1982. Největší lípy mají obvod kmene přes 400 cm.

 

NÁŠ PŘÍBĚH – POHÁDKA O ALEJI A DOBRÝCH LIDECH

Jsme tři studenti, Kačka, Honza a Verunka. Když náš alejní příběh začínal, byla Kačka studentkou GYMNÁZIA INTEGRA v Brně  a Honza s Verunkou studenty Gymnázia v Šlapanicích. V průběhu obnovy aleje byla Kačka, díky své práci v rámci Středoškolské odborné činnosti o inventarizaci památných stromů v CHKO Moravský kras, přijata na Katedru ekologie Palackého univerzity v Olomouci. Honza napsal, v rámci středoškolské odborné činnosti práci o historii právní ochrany dřevin se zaměřením na území ČR . Práce na aleji některým z nás změnila život – tady je náš příběh.

 

Objevení aleje

Kačka do Novodvorské aleje přišla jedno slunečné červnové odpoledne roku 2010, asi tak 200 let po jejím vysázení. Při hledání starých stromů ji tam přivedl největší znalec památných stromů Mgr. František Kala, autor zatím jediné knihy o starých a památných stromech v okrese Blansko.

 

Návrat do aleje

Když později procházela alejí sama a prohlížela jednotlivé stromy zjistila, že mnoho z nich má velké trhliny v kmeni způsobené mrazem, zásahem blesku či vylomením suchých větví a vlastně pomalu odchází.

 

Stála tam bezradně a vůbec nevěděla jak aleji pomoci, kde začít, kde na to všechno vzít peníze. Není nic horšího než když stojíte vedle živé bytosti, která potřebuje pomoc, ale vůbec netušíte jak to máte udělat.

 

Aby se stromy zachránily a prodloužil se jejich biologický věk bylo třeba odborné ošetření, zakrytí trhlin ve stromech, aby tyto devastující trhliny nepostupovaly dál a spoustu další práce.

 

Sny se začínají plnit

     Myslela na alej kudy chodila. Až jednoho dne upozornil Kačku táta, že Nadace O2 nabízí mladým lidem peníze na programy, kterými si mohou splnit své sny a ještě být prospěšní svému okolí. Kačka přizvala do týmu bráchu Honzu a jeho přítelkyni Verunku. Napsala do Nadace 02 o této krásné aleji a jaké bylo její překvapení když zanedlouho přišla z Nadace O2 odpověď, že myšlenka obnovy staré aleje zaujala výběrovou komisy natolik, že se rozhodli poskytnou peníze na část záchranných prací.

 

Dobří lidé přicházejí

     Aby se stromy mohly ošetřit bylo nutné nejdříve  si k nim prosekat cestu přes hradby houštin za které by se nemusela stydět ani pohádková Šípková Růženka. Prvním pomocníkem, který se k nám přidal byl revírník pan Milan Novák  ze Sloupu. Několik měsíců ve volných chvílích postupně vyřezával a vysekával s klukama ze ZŠ Sloup jednotlivé stromy ze zajetí výmladků, náletových dřevin a spousty keřů, které rostli všude okolo. Alej pozvolna začala měnit svoji tvář.

 

    Když byly stromy osvobozeny od hradeb křovin konal se v blízkém Těchově národní sraz junáků. Skauti nám nabídli svoji pomoc. Víc jak 20 děvčat a kluků ze všech koutů ČR od rána do večera pálilo pod dozorem hasičů z Vavřince obrovské hromady roští, které ležely kolem každého stromu. Na závěr tohoto dne jsme poprvé uviděli alej v její nové kráse. BYL TO ÚŽASNÝ POHLED.  Ale to ještě zdaleka nebyl konec.

 

Do záchrany aleje vstupují odborníci

      Osvobozené stromy bylo třeba podrobně prohlédnout a to nejen ze země, ale bylo nutné vylézt do korun stromů a provézt přímo na místě odborné arboristické ošetření. To už bylo nad naše síly. Obrátili jsme se proto s žádostí o pomoc na Správu CHKO Moravský kras s kterou jsme od začátku konzultovali každý náš krok. Proměny v aleji byly tak viditelné, že přesvědčily vedení správy CHKO, že to s obnovou aleje myslíme opravdu vážně a jsme rozhodnuti dotáhnout celý projekt do konce. Pod odborným dozorem Ing. Dominika France se začala připravovat finančně i odborně nejnáročnější část celého projektu. Na správě CHKO měli připravený projekt Ing. Kolaříka na ošetření jednotlivých stromů,  a tak nic nebránilo tomu, aby na závěr roku 2011 proběhl zdravotní ořez, kterým byly asi u 2/3 stromů odstraněny suché a uhnilé větve. Po jejich práci alej opět zavalily hromady odřezaných věcí. Tady se opět projevila nenápadná, ale pro náš projekt zcela zásadní podpora starosty obce Vavřinec pana Miloslava Novotného, který zajistil pomocí smluvních pracovníků obce likvidaci hromad vytěžených větví.

 

    Souběžně s práci arboristů zahájil svou práci mistr šindelářský pan Karel Švéda. Vyměnil opravy šindelových střech za šplhání po stromech. Prošel postupně všechny ošetřené stromy a se svými spolupracovníky zakryl trhliny na kmenech šindelovými stříškami, které zabrání dalšímu zatékání  do dutin stromů, ale přitom nechávají stromy volně dýchat. 

 

Alej se probouzí

Na závěr roku ještě přivezla Kačka s naším mentorem tři vzácné klony památných stromů z  Dendrologické záhrady Výzkumného ústavu v Průhonicích. Tyto stromy ještě na závěr roku vysadily rodiny Machova, Stehlíkova a Wenzelova s dětmi do mezer po vypadlých stromech jako svoje rodové stromy. Akce v aleji utichly, ale rušno nastalo na poli propagace aleje.

 

     Koncem roku jsme přihlásili Novodvorskou alej do soutěže „ALEJ ROKU 2011“, kde zvítězila v konkurenci další 63 stromů z celé republiky. Slavnostní vyhlášení ve společenské místnosti obecního úřadu ve Vavřinci bylo ten rok už třetím úspěchem obce Vavřinec. Obec získala ve stejném roce titul „Vesnice roku Jihomoravského kraje„. Druhým úspěchem bylo také první místo knihovny ve Veselici ( místní část Vavřince), která se díky obětavé paní Hájkové stala „KNIHOVNOU ROKU V ČR“  v kategorii základních knihoven. Krásy aleje si všimli i filmaři a tak zde natočili několik sekvencí připravované pohádky.

 

    Zimní spánek, ale neznamenal nečinnost. Chtěli jsem pro stromy zajistit do budoucna přirozenou ochranu. V dílnách ZŠ Sloup se proto pod dohledem pana učitele Sehnala rozezvučely pily a vrtáky. Šikovné ruce dětí z přírodovědeckého kroužku  vyrobili 15 budek pro ptáky. S vedoucím kroužku panem učitelem Sedlákem je na jaře roku 2012  děti rozvěsily po celé aleji.

 

   Alejí vede turistická stezka na zříceninu hradu Blansek. Pro odpočinek turistů vyrobily šikovné ruce pana Václava Ševčíka pěknou  dřevěnou lavici.

 

    Poslední červnový den tak mohl starosta obce Vavřinec pan Miloslav Novotný slavnostně otevřít alej pro prázdninový provoz. Společně s náměstkem hejtmana Jihomoravské kraje Ing. Stanislavem Juránkem také odhalili ceduli informující procházející návštěvníky o historii aleje a její obnově.

 

     Osobní slavností pak byla adopce tří stromů rodinami z blízkého okolí, které bylo pro všechny zúčastněné hlubokým zážitkem. Ne každý den přijímáte do rodiny 200 let starého člena o kterém víte, že tady bude ještě dávno po tom co už tu nikdo z nás nebude. Tak, že vlastně je to o tom, že stromy adoptují nás.

 

 

Příběh pokračuje - předáváme štafetu dětem ze ZŠ Sloup

    Příběh aleje vstoupil do příběhu a života lidí, kteří se podíleli a podílejí na její záchraně.  V průběhu prácí na aleji Kačka úspěšně zvládla první ročník studia na VŠ. Veroniku a Honzu čeká v letošním roce maturita. Proto je čas na předání pochodně. Komu jinému než našim nejmladším pomocníkům - dětem ze ZŠ Sloup. Podíleli se téměř na všech našich akcích v aleji. Už to pro ně není jen tak nějaká alej, ale říkají ji NAŠE alej.  Také ji přihlásili do soutěže „STROM ROKU 2012“. V hodinách výtvarné výchovy namalovali všech 57 stromů a jednotlivé obrázky slepily do jedinečného 12-ti metrového leporela, které použili jako přihlášku do soutěže. Originální přihláška a neobyčejný příběh lidí kolem aleje zaujal odbornou porotu natolik, že alej vybrali mezi 12 finalistů.

 

Alej ještě potřebuje další finanční  prostředky na dokončení zdravotního ořezu, ale především potřebuje pravidelnou pozornost lidí. Tři rodiny mají v aleji vysazeny své rodové stromy a tři další rodiny z okolí adoptovali již stojící stromy do své rodiny. Alej pro nás navždy zůstane srdeční záležitostí. Především proto, že jsme se zde potkali s vyjímečnými lidmi.

       

 

O TOM JAK ALEJ V SOUTĚŽI DOPADNE, ROZHODNETE VE VEŘEJNÉM HLASOVÁNÍ PRÁVĚ VY, ČTENÁŘI NAŠICH WEBOVÝCH STRÁMEK.

 

Věříme, že případný úspěch v této soutěži nám pomůže zajisti zbytek finančních  prostředků na její obnovu a napíše v této pohádce dobrý konec

 

 

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ

 

Děkujeme Nadaci 02 za důvěru, kterou nám dali při poskytnutí peněz na financování našeho projektu a doufáme, že je naše výsledky nezklamaly. Speciálně pak děkujeme Ivaně Šatrové a našemu milému mentorovi Ing.Vladimíru Kutlvašrovi.

 

Cítíme mimořádnou a  hlubokou vděčnost za veškerou péči a pomoc, kterou nám trvale poskytuje starosta obce Vavřinec pan Miloslav Novotný bez jehož podpory by se tento příběh nikdy nestal skutečností.

 

Děkujeme také Ing. Dominiku Francovi a vedoucímu správy RNDr. Leoši Štefkovi ze Správy CHKO Moravský kras za odbornou i finanční pomoc, stejně jako za trpělivost s našimi nápady.

 

Děkujeme také všem, kteří při obnově Novodvorské aleje přiložili ruku k dílu, sháněli hlasy v soutěži ALEJ ROKU 2011,  přidali své znalosti do textu skládačky Památné a významné stromy Chráněné krajinné oblasti Moravský kras nebo jakkoliv jinak pomohli. Jsme jim vděčni za jejich podporu a čas, který naší společné věci věnovali.

Věříme, že všichni zůčastnění nám  budou i nadále nápomocni radou i skutkem jako doposud. Děkujeme VŠEM.